Privātuma politika

UAB “Sakrusta” (turpmāk – mēs), PVN Nr. LT100004942815, apstrādā personas datus un nodrošina personas datu aizsardzību, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas Nr. 2016/679 (“Vispārīgā datu aizsardzības regula”) noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē personas ar personas datu apstrādi un aizsardzību saistītus jautājumus.
Šajā Privātuma politikā mēs sniedzam jums informāciju par mūsu veiktās personas datu apstrādes nolūkiem, personas datu kategorijām, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, kā arī par jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.

Kādus personas datus un kādiem nolūkiem mēs tos apstrādājam?

Lai nodrošinātu mūsu tirdzniecības vietas un interneta veikala darbību, preču pasūtījumu un piegādes organizēšanu, kā arī citu pakalpojumu sniegšanu, mēs apstrādājam dažādas jūsu personas datu kategorijas.

Veicot pasūtījumus interneta veikalā coffeeboss.eu (turpmāk – Mājaslapa), jūs norādiet mums savus pamatdatus (vārdu un uzvārdu), kontaktinformāciju (e-pasta adresi un telefona numuru), kā arī savu adresi, ja vēlaties, lai preces tiktu piegādātas noteiktā adresē. Norēķinoties par precēm, mēs iegūstam arī jūsu maksājumu datus, kā, piemēram, jūsu norēķinu kartes datus.

Ar mērķi apstrādāt pārdošanas un atbalsta pieprasījumus, mēs apstrādājam jūsu iepriekš veikto pirkumu sarakstu, pasūtītās un piegādātās preces, preču piegādes laiku un citu informāciju.

Pieslēdzoties mūsu Mājaslapai, mēs iegūstam arī jūsu pārlūkošanas datus, kā, piemēram, IP adresi.

Pieprasījumu, jautājumu, sūdzību un pretenziju izskatīšanas gaitā mēs varam apstrādāt jūsu pamatdatus (piemēram, vārdu un uzvārdu), kontaktinformāciju (piemēram, telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi) un ar maksājumiem un pirkumiem saistīto informāciju.

Gadījumā, ja esat piekritis saņemt mūsu tirdzniecības piedāvājumus, akcijas un citus jaunumus savā e-pasta kastītē vai telefonā, mēs apstrādājam jūsu pamatdatus (piemēram, vārdu un uzvārdu) un kontaktinformāciju (piemēram, telefona numuru, e-pasta adresi).

Mūsu Mājaslapā mēs izmantojam sīkdatnes, lai iegūtu informāciju par to, kā jūs izmantojat Mājaslapu, kā arī lai nodrošinātu Mājaslapas atbilstošu funkcionēšanu. Iegūtā informācija no sīkdatnēm nesatur datus, kas ļautu mums jūs personīgi identificēt. Aicinām jūs iepazīties ar detalizētāku informāciju par sīkdatņu lietošanu, izlasot Sīkdatņu politiku.

Mēs varam apstrādāt arī citas personas datu kategorijas, ja tam mums ir tiesisks pamats.

Kādēļ mēs drīkstam apstrādāt jūsu datus?
Pastāv sekojoši tiesiskie pamati, kas dod mums tiesības apstrādāt jūsu datus:
1. Noslēgtais līgums starp jums un mums par preču iegādi un piegādi (stājas spēkā no pasūtījuma veikšanas brīža). Personas dati var tikt nodoti arī pirms līguma noslēgšanas tāpēc, lai šāds līgums vispār starp jums un mums tiktu noslēgts;
2. Jūsu sniegtā piekrišana, piemēram, lai sazinātos ar jums par jūsu iesniegto jautājumu;
3. Likumā noteikts pienākums, piemēram, kas attiecas uz grāmatvedības dokumentu noformēšanu un glabāšanu;
4. Mūsu leģitīmās intereses, izņemot, ja šīs intereses nav pārākas par jūsu tiesībām un leģitīmajām interesēm, piemēram, vēršanās tiesā.

Kam mēs nododam jūsu personas datus?
Mēs varam nodot jūsu personas datus mūsu sadarbības partneriem un citiem ārpakalpojumu sniedzējiem, ja tas mums ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savu darbību un pakalpojumu sniegšanu. Šajā gadījumā datu nodošana notiek uz mūsu un šo trešo personu savstarpēji slēgta līguma pamata. Piemēram, Mājaslapas darbības nodrošināšanai un datu glabāšanai mēs sadarbojamies ar IT sistēmu uzturētājiem, datu centru un mākoņpakalpojumu sniedzējiem; preču piegādei un norēķinu veikšanai – ar kurjerdienestu, pakomātu pakalpojumu sniedzēju, bankām; administratīvus jautājumu kārtošanai – ar grāmatvedības un juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

Mums ir pienākums sniegt jūsu personas datus valsts pārvaldes iestādēm un tiesībsargājošām iestādēm pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma. Šādi pieprasījumi tiek izskatīti likumā noteiktā kārtībā, sniedzot institūcijām tikai tām nepieciešamo informāciju.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?
Mēs glabājam jūsu personas datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Personas datu glabāšanas ilgums tiek noteikts, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, vai arī izvērtējot datu apstrādes nolūku un glabāšanas nepieciešamību.

Kur mēs glabājam personas datus?
Visus jūsu datus mēs glabājam serveros, kas ir izvietoti Eiropas Ekonomiskajā zonā. Gadījumā, ja mēs izvēlēsimies pārsūtīt vai glabāt jūsu datus trešajā valstī, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, mēs nodrošināsim, lai tiktu ievēroti atbilstoši pasākumi šādu datu nosūtīšanai un glabāšanai, kā to nosaka normatīvie akti.

Kā mēs aizsargājam datu drošību?
Savā darbībā mēs ievērojam personas datu apstrādes un aizsardzības principus, kā arī īstenojam atbilstošus personas datu apstrādes tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību.

Apstrādājot personas datus, mēs ievērojam konfidencialitātes prasības un bez tiesiska pamata neizpaužam trešajām personām jebkādu personu datus saturošu informāciju.

Kādas ir jūsu tiesības?

Jums ir tiesības iegūt informāciju par personas datu apstrādi un iepazīties ar saviem personas datiem, kā arī saņemt šo datu kopiju, kuri atrodas mūsu informācijas apritē, izņemot gadījumus, kad normatīvie akti liedz to izpaust.

Jums ir tiesības dzēst, izdarīt labojumus savos personas datos, kā arī ierobežot un iebilst pret savu personas datu apstrādi. Tiesības dzēst personas datus nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz cita tiesiska pamata, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem.

Ja vēlaties īstenot kādu no iepriekš minētajām tiesībām, aicinām sazināties ar mums, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi [email protected].

Gadījumā, ja mēs jums neatbildam normatīvajos aktos noteiktajos termiņos vai arī neizpildam jūsu pamatotu pieprasījumu, jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Privātuma politikas izmaiņas
Mēs rezervējam tiesības vienpusēji veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Mājaslapā. Aicinām jūs periodiski pārlasīt šo politikas dokumentu, lai pārliecinātos, ka esat iepazinies ar aktuālajām izmaiņām.

Kā ar mums sazināties?
Lai sazinātos ar mums par jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrādi un aizsardzību, rakstiet mums uz e-pasta adresi [email protected].

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2022. gada 1.maijā

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.

Salidzini.lv logotips Latvijas interneta veikali Ceno.lv