Kasutustingimused

1. Tingimused
1 . 1. Veebipood - veebipood coffeeboss.eu, mis asub veebilehel https://www.coffeeboss.eu
1. 2. Müüja - UAB “Sakrusta”, KMKR kood: LT100004942815 (aadress: Kirtimų g. 53, Vilnius, Leedu, e-post: [email protected]) on Veebipoe omanik ja selles sisalduva kauba müüja, kes tagab müügi ja kohaletoimetamise vastavalt Kasutustingimused.
1. 3. Ostja - teovõimeline füüsiline või juriidiline isik, kes sooritab ostu Internetipoest. Alaealised võivad e-poest kaupa osta ainult vanema või eestkostja loal ja ainult siis, kui alaealine on saanud 16-aastaseks.
1. 4. Privaatsuspoliitika - Müüja poolt välja töötatud dokument, mis kirjeldab isikuandmete töötlemise ja kaitse olulisemaid aspekte ja tingimusi. Privaatsuspoliitika leiate sellelt saidilt.

2. Üldsätted
2. 1. Käesolevad Kasutustingimused, edaspidi nimetatud Kasutustingimused, määravad kindlaks Veebipoe kasutamise korra, poolte õigused, kohustused, vastutuse, kauba tellimise, kohaletoimetamise ja tasumise tingimused, samuti nagu muud kauba müügist tulenevad tingimused.
2. 2. Tellimuse esitamisega kinnitab Ostja, et on Kasutustingimustega tutvunud, neist aru saanud ja nõustub nendega. Ostjal ei ole lubatud veebipoest kaupa tellida, kui Ostja ei ole Kasutustingimustega tutvunud ja nendega nõustunud.

3. Kauba tellimine
3. 1. Ostja saab veebipoes kaupade tellimusi esitada ilma eelneva registreerimiseta.
3. 2. Ostja vastutab Müüjale tõeste ja õigete andmete esitamise eest, mille ta märgib tellimuse vormi täites.
3. 3. Müüja ja Ostja vahel loetakse ostuõiguslikuks suhteks ning ostu-müügilepingu sõlmituks, kui Ostja on oma tellimuse kinnitanud. Peale Ostja tellimuse kättesaamist saadab Müüja Ostja poolt antud e-posti aadressile ostukinnituse.

4. Ostja õigused ja kohustused
4. 1. Ostjal on õigus osta kaupu ja kasutada Veebipoes saadaolevaid teenuseid Kasutustingimustes sätestatud korras.
4. 2. Ostjal on õigus tellimus tühistada vastavalt Kasutustingimustele.
4. 3. Ostjal on õigus ostetud kaup ümber vahetada ja tagastada eeskirjas toodud korras, kui kaup on kahjustatud või ei vasta kvaliteedinõuetele.
4. 4. Ostja on kohustatud tasuma tellitud kauba eest, samuti vastu võtma need käesolevates kasutustingimustes toodud korras.
4. 5. Ostja vastutab selle eest, et tema poolt kasutatavad seadmed vastaksid veebipoe kasutamiseks vajalikele tehnilistele nõuetele.
4. 6. Ostjal on muud kohustused ja õigused, mis on sätestatud käesolevates Kasutustingimustes, Privaatsuspoliitikas ja Leedu Vabariigi normatiivaktides.
 
5. Müüja õigused ja kohustused
5. 1. Oluliste asjaolude avalikustamise korral võib Müüja Veebipoe tegevuse ajutiselt või täielikult peatada Ostjat sellest ette teatamata.
5. 2. Kui Ostja püüab kahjustada Veebipoe töö stabiilsust ja turvalisust või ei täida oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamata ja etteteatamata piirata või peatada Veebipoe kasutamise võimalus.
5. 3. Müüja kohustub tarnima Ostja poolt tellitud kauba Ostja poolt määratud viisil vastavalt käesolevatele Kasutustingimustele.
5. 4. Müüja kohustub täitma Ostja isikuandmete suhtes kehtivaid konfidentsiaalsuskohustusi, samuti täitma muid privaatsuspoliitikast tulenevaid kohustusi ja kohustusi.
5. 5. Müüja ei vastuta selle eest, et Veebipoes kuvatav kaup ei pruugi vastata kauba tegelikule suurusele, kujule, värvile või muudele parameetritele tulenevalt Veebipoes kasutatava seadme ekraani omadustest või seadistustest. Ostja või muudel põhjustel, mille tõttu Müüjal ei ole võimalik mõjutada.

6. Kaupade hinnad ja tasumise kord
6. 1. Veebipoes saadaolevate kaupade hinnad on märgitud eurodes koos käibemaksuga. Kohaletoimetamise tasu ei sisaldu hinnas.
6. 2. Kaup müüakse ostjale kauba ostmise hetkel kehtinud hindadega.
6. 3. Müüjal on õigus ilma ette teatamata muuta kauba hindu, samuti kehtestada kaubale erihindu ja allahindlusi.
6. 4. Ostja saab tasuda ainult veebipoe tellimuse vormis märgitud makseviisidega.
6. 5 Kauba ostudokumendid toimetatakse Ostjale üle koos kaubaga, andes need üle kauba üleandmise või üleandmise hetkel või saates need elektrooniliselt tellimuse vormis märgitud e-posti aadressile.

7. Kaubatellimuste täitmine ja kohaletoimetamine
7. 1. Kaubatellimuse töötlemine toimub ainult juhul, kui Ostja on kauba tellimuse eest tasunud ja makse on laekunud Müüja pangakontole. Müüja kohustub tagama kauba tellimuse töötlemise 1 tööpäeva jooksul alates makse laekumisest. Laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel laekunud tellimused loetakse laekuks järgmisel tööpäeval. Mõnel juhul võib teie tellimuse töötlemine viibida ja need töödeldakse esimesel võimalusel.
7. 2. Kauba tellimisel võib Ostja valida ühe kauba kohaletoimetamise või kättesaamise viisidest.
7. 3. Müüja tagab kauba kohaletoimetamise Lätis, Leedus ja Eestis, kuid kasutades kättetoimetamise viisina pakiautomaati või muud kättetoimetamispunkti, võib kauba toimetada ka mujale.
7. 4. Kauba kohaletoimetamise eest tuleb tasuda kohaletoimetamistasu.
7. 5. Müüja ei vastuta kohustuste täitmise viivitamise või täitmata jätmise või muul viisil täitmata jätmise eest, mis on tingitud Müüjast sõltumatutest asjaoludest ja takistustest. Sellise vääramatu jõu ilmnemisel püüab Müüja viivitused võimalikult kiiresti kõrvaldada.
7. 6. Müüja võib tagada kauba kättetoimetamise, kasutades kauba kättesaamise vahendina pakiautomaati ainult juhul, kui kogu tellitud kauba kaal ei ületa 20 kg ja tellitud kaup on paigutatud kasti, mis ei ületa pakki pakiteenuse pakkuja määratud suurused.
7. 7. Käesolevate Tingimuste kinnitamisega nõustub Ostja, et erandjuhtudel ei pruugita Ostja tellimust täies mahus täita, kui Müüja tuvastab tellimuse täitmisel, et Ostja poolt tellitud kaup ei ole Müüja laos saadaval. . Sel juhul kohustub Müüja Ostjaga viivitamatult ühendust võtma, teavitades teda olulistest asjaoludest. Müüja jätab endale õiguse jätta kaup üle andmata või tarnida väiksemas koguses kaupa või pakkuda Ostjale muud liiki kaupa puuduolevale kaubale vastavas väärtuses. Kui Müüjal ei ole võimalik kaupa kohale toimetada ja Ostja ei ole valinud puuduoleva kauba asemele muud kaupa, kannab Müüja Ostjale raha tagasi tarnimata kauba eest 5 tööpäeva jooksul arvates tellimuse täitmise hetkest.
7. 8. Müüja kohustub tarnima Ostjale kauba, millele on märgitud aegumiskuupäev, selliselt, et Ostjal oleks võimalus seda kasutada enne kõlblikkusaja lõppu.

8. Kauba kvaliteet
8. 1. Kauba kohaletoimetamise ajal on Ostja kohustatud kontrollima tellimuse sisu ja kauba seisukorda. Kui Ostja tuvastab tellimuse vastuvõtmisel, et tarnitud kaup on kahjustatud või muul viisil ei vasta kvaliteedinõuetele, peab Ostja koostama kirjaliku akti saadetise või kauba kahjustumise/nõuetele mittevastavuse kohta või muul viisil. teavitada Müüjat.
8. 2. Juhul, kui Ostja on tuvastanud kauba kahjustumise/nõuetele mittevastavuse juba peale kauba üleandmist, kui kohaletoimetamine on toimunud pakiteenust kasutades, on Ostja kohustatud võtma ühendust Müüjaga.
8. 3. Kui pretensioon kahjustatud/nõuetele mittevastava kauba kohta on põhjendatud, vahetab Müüja kahjustatud/nõuetele mittevastava kauba teise samalaadse toote vastu, kui selline kaup on Müüjal laos olemas. Juhul, kui vastavat toodet ei ole enam Müüja laos saadaval, kannab Müüja raha tagastatud kauba eest Ostja kontole 5 tööpäeva jooksul.

9. Taganemisõigus

9. 1. Ostjal, kui ta on füüsiline isik, on õigust taganemisõigust teostada 14 päeva jooksul alates tellimuse kättesaamisest vastavalt normatiivaktidele. Ostja peab Müüjat viivitamatult teavitama selle õiguse kasutamisest, saates kirjaliku avalduse Müüja e-posti aadressile [email protected].
9. 2. Ostja kannab kõik kulud, mis on seotud tellitud kauba tagastamise/saatmisega Müügikohta.
9. 3. Kauba tagastamisel müügikohta peab see olema originaalpakendis, avamata, kehtiva kõlblikkusajaga. Kui Ostja ei suuda kauba tagastamisel eeltoodud nõudeid esitada, jätab Müüja endale õiguse tagastatud kauba eest raha mitte tagastada.
9. 4. Kauba eest tasutud raha, kui Ostja on kasutanud taganemisõigust koos kohaletoimetamise tasuga, tagastatakse Ostja kontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates Ostja poolt taganemisõiguse kasutamise teatest. ja tagastatud kauba kättesaamine.

10. Isikuandmete töötlemine
10. 1. Iga Ostja isikuandmete töötlemine, mida Müüja töötleb Veebipoe töö tagamiseks ja Ostja tellimuste täitmiseks, toimub vastavalt Privaatsuspoliitikale.
10. 2. Käesolevate Kasutustingimuste kinnitamisega kinnitab Ostja, et on tutvunud ka privaatsuspoliitika tingimustega.

11. Lõppsätted
11. 1. Müüja jätab endale õiguse Kasutustingimusi igal ajal ühepoolselt muuta ja täiendada, avaldades need Veebipoes. Kehtib kauba tellimise hetkel kehtinud Kasutustingimuste redaktsioon.
11. 2. Kõigi käesolevate kasutustingimuste alusel tekkivate või tekkivate õigussuhete suhtes kohaldatakse Leedu Vabariigi õigusakte.
11. 3. Kõik käesolevatest kasutustingimustest tulenevad vaidlused, lahkarvamused või nõuded lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Müüja ja Ostja 30 päeva jooksul kokkuleppele ei jõua, lahendatakse vaidlus pädevas Leedu Vabariigi kohtus.

Ostukorv

Ostukorv on tühi.

Salidzini.lv logotips Latvijas interneta veikali Ceno.lv