Privaatsuspoliitika

UAB “Sakrusta” (edaspidi - meie), KMKR kood: LT100004942815, töötleb isikuandmeid ja tagab isikuandmete kaitse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016 määrusele (EÜ) nr 1049/2001. 2016/679 (“Andmekaitse üldmäärus”), samuti muud õigustloovad aktid, mis reguleerivad isikuandmete töötlemise ja kaitsega seotud küsimusi. Käesolevas privaatsuspoliitikas anname teile teavet isikuandmete töötlemise eesmärkide, teie isikuandmete kategooriate, koguste, tingimuste ja tingimuste ning samuti teie õiguste kohta seoses isikuandmete töötlemisega meie poolt.

Milliseid isikuandmeid me töötleme ja millistel eesmärkidel?

Töötleme erinevaid teie isikuandmete kategooriaid, et tagada meie müügikoha ja veebipoe toimimine, kaupade tellimise ja kohaletoimetamise korraldamine ning muude teenuste osutamine.

Veebipoes coffeeboss.eu (edaspidi - Veebileht) tellides esitate meile oma põhiandmed (ees- ja perekonnanimi), kontaktandmed (e-posti aadress ja telefoninumber), samuti oma aadressi, kui soovite kaubad tarnida kindlale aadressile. Kauba eest tasumisel kogume ka teie makseteavet, näiteks teie maksekaardi andmeid.

Müügi- ja tugitaotluste töötlemiseks töötleme teie eelmiste ostude, tellitud ja tarnitud kaupade, tarneaegade ja muu teabe loendit.

Kui loote ühenduse meie veebisaidiga, kogume ka teie sirvimisandmeid, näiteks teie IP-aadressi.

Päringute, küsimuste, kaebuste ja pretensioonide menetlemise käigus võime töödelda teie põhiandmeid (nagu ees- ja perekonnanimi), kontaktandmeid (näiteks telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress) ning maksete ja ostudega seotud teavet.

Juhul, kui olete nõustunud saama meie sooduspakkumisi, tutvustusi ja muid uudiseid oma e-postkasti või telefoni, töötleme teie põhiandmeid (nt ees- ja perekonnanimi) ja kontaktandmeid (nt telefoninumber, e-posti aadress).

Kasutame oma veebisaidil küpsiseid, et saada teavet selle kohta, kuidas te veebisaiti kasutate, ja tagada veebisaidi nõuetekohane toimimine. Küpsiste kaudu kogutav teave ei sisalda andmeid, mis võimaldaksid meil teid isiklikult tuvastada. Soovitame teil küpsiste kasutamise kohta lisateavet lugeda, lugedes küpsiste poliitikat.

Võime töödelda ka muid isikuandmete kategooriaid, kui meil on selleks õiguslik alus. .

Miks me saame teie andmeid töödelda?
On olemas järgmised õiguslikud alused, mis annavad meile õiguse teie andmeid töödelda:
1. Teie ja meie vahel sõlmitud leping kauba ostmiseks ja kohaletoimetamiseks (kehtib tellimuse vormistamise hetkest). Isikuandmeid võidakse edastada ka enne lepingu sõlmimist, et selline leping teie ja meie vahel üldse sõlmitaks;
2. Teie nõusolek, näiteks võtta teiega teie küsimusega ühendust;
3. Seadusega on pandud kohustus näiteks raamatupidamisdokumentide vormistamine ja säilitamine;
4. Meie õigustatud huvid, välja arvatud juhul, kui need huvid on ülimuslikud teie õiguste ja õigustatud huvide ees, näiteks kohtusse pöördumine.

Kellele me teie isikuandmeid edastame?
Võime edastada teie isikuandmeid oma partneritele ja teistele välistele teenusepakkujatele, kui vajame seda oma toimingute ja teenuste osutamiseks. Sellisel juhul toimub andmete edastamine meie ja selle kolmanda isiku vahelise lepingu alusel. Näiteks teeme Veebilehe haldamiseks ja andmete salvestamiseks koostööd IT-süsteemi haldurite, andmekeskuste ja pilveteenuste pakkujatega; kaupade kohaletoimetamiseks ja arveldamiseks - kullerteenuse, pakiteenuse pakkuja, pankadega; haldusasjades - raamatupidamis- ja õigusteenuste osutajatega.

Meil on kohustus edastada teie isikuandmed valitsusasutustele ja õiguskaitseasutustele nende asutuste seadusliku taotluse korral. Selliseid taotlusi käsitletakse seaduses ettenähtud korras, edastades asutustele ainult nende jaoks vajalikku teavet.

Kui kaua me teie andmeid säilitame?
Säilitame teie isikuandmeid mitte kauem, kui on teie isikuandmete töötlemiseks vajalik. Isikuandmete säilitamise kestus määratakse normatiivaktide alusel või andmetöötluse eesmärki ja säilitamise vajadust hinnates.

Kus me isikuandmeid säilitame?
Hoiame kõik teie andmed Euroopa Majanduspiirkonnas asuvates serverites. Juhul, kui otsustame teie andmeid edastada või säilitada kolmandas riigis väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, tagame, et selliste andmete edastamiseks ja säilitamiseks on kehtestatud asjakohane kord, nagu on ette nähtud seadusega.

Kuidas me kaitseme andmete turvalisust?
Oma tegevuses järgime isikuandmete töötlemise ja kaitse põhimõtteid, samuti rakendame isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete töötlemise turvalisuse tagamiseks.

Isikuandmete töötlemisel järgime konfidentsiaalsusnõudeid ega avalda isikuandmeid sisaldavat teavet ilma seadusliku aluseta kolmandatele isikutele.

Millised on teie õigused?

Teil on õigus saada teavet isikuandmete töötlemise kohta ja tutvuda oma isikuandmetega, samuti saada nendest andmetest koopia, mis on meie teabe ringluses, välja arvatud juhtudel, kui seadused seda keelavad. avalikustamine.

Teil on õigus oma isikuandmeid kustutada, parandada ning piirata ja vastuväiteid oma isikuandmete töötlemist. Isikuandmete kustutamise õigust ei kohaldata, kui isikuandmeid, mille kustutamist taotletakse, töödeldakse ka muul õiguslikul alusel, näiteks lepingu või asjakohastest normatiivaktidest tulenevate kohustuste alusel.

Kui soovite mõnda ülaltoodud õigust kasutada, võtke meiega ühendust aadressil [email protected].

Juhul, kui me ei vasta Teile seaduses sätestatud tähtaegadel või ei täida Teie põhjendatud taotlust, on Teil õigus esitada kaebus Andmeriigi Inspektsioonile.

Privaatsuspoliitika muudatused
Jätame endale õiguse teha käesolevas privaatsuspoliitikas igal ajal oma äranägemise järgi ühepoolselt muudatusi. Muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist Veebilehel. Soovitame teil see poliitikadokument perioodiliselt üle vaadata, et olla kursis praegustest muudatustest.


Kuidas meiega ühendust võtta?
Isikuandmete töötlemise ja kaitsega seotud küsimustes meiega ühenduse võtmiseks kirjutage meile aadressil [email protected]. .

Viimati muudetud: 1. mail 2022

Salidzini.lv logotips Latvijas interneta veikali Ceno.lv