Naudojimo sąlygos

1. Terminai
1 . 1. Internetinė parduotuvė – internetinė parduotuvė coffeeboss.eu, esanti adresu https://www.coffeeboss.eu .
1. 2. Pardavėjas - UAB “Sakrusta”, PVM kodas: LT100004942815 (adresas: Kirtimų g. 53, Vilnius, Lietuva, el. paštas: [email protected]) yra Internetinės parduotuvės savininkas ir joje esančių prekių pardavėjas, užtikrinantis pardavimą ir pristatymą pagal 2015 m. Naudojimo sąlygos. .
1. 3. Pirkėjas – veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, perkantis internetinėje parduotuvėje. Nepilnamečiai internetinėje parduotuvėje prekes gali įsigyti tik gavę tėvų ar globėjų leidimą ir tik tuo atveju, jei nepilnametis yra ne jaunesnis nei 16 metų. .
1. 4. Privatumo politika – Pardavėjo parengtas dokumentas, kuriame aprašomi svarbiausi asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos aspektai bei sąlygos. Privatumo politiką galite rasti šioje svetainėje.

2. Bendros sąvokos
2. 1. Šios Naudojimosi sąlygos, toliau – Naudojimosi sąlygos, nustato naudojimosi internetine parduotuve tvarką, šalių teises, pareigas, atsakomybę, prekių užsakymo, pristatymo ir apmokėjimo sąlygas, taip pat kitas sąlygas, atsirandančias nuo prekių pardavimo.
2. 2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, patvirtina, kad perskaitė, suprato ir sutinka su Naudojimosi sąlygomis. Pirkėjui neleidžiama užsakyti prekių iš Internetinės parduotuvės, jeigu Pirkėjas neperskaitė ir nesutiko su Naudojimosi sąlygomis.

3. Prekių užsakymas
3. 1. Pirkėjas gali pateikti prekių užsakymus internetinėje parduotuvėje be išankstinės registracijos.
3. 2. Pirkėjas atsako už teisingos ir teisingos informacijos, kurią jis nurodo pildydamas užsakymo formą, pateikimą Pardavėjui. .
3. 3. Laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra susiklostę pirkimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo sutartis, jei Pirkėjas patvirtino savo užsakymą. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo užsakymą, Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiųs pirkimo patvirtinimą.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos
 4. 1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir naudotis Internetinėje parduotuvėje esančiomis paslaugomis Naudojimosi sąlygose nustatyta tvarka.
4. 2. Pirkėjas turi teisę Naudojimosi sąlygomis atšaukti užsakymą.
4. 3. Pirkėjas turi teisę pakeisti įsigytas prekes ir jas grąžinti Taisyklėse nustatyta tvarka, jeigu prekė yra sugadinta ar neatitinka kokybės reikalavimų.
4. 4. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsakytas prekes, taip pat jas priimti šiose Naudojimosi sąlygose nustatyta tvarka.
4. 5. Pirkėjas atsako už tai, kad jo naudojami įrenginiai atitiktų techninius reikalavimus, būtinus naudojantis internetine parduotuve.

4. 6. Pirkėjas turi kitų pareigų ir teisių, nustatytų šiose Naudojimosi sąlygose, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose.

5. Pardavėjo teisės ir pareigos
5. 1. Paaiškėjus svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti Internetinės parduotuvės veiklą iš anksto nepranešęs Pirkėjui. .
5. 2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės veiklos stabilumui ir saugumui arba nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be įspėjimo apriboti arba sustabdyti galimybę naudotis Internetine parduotuve.
5. 3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu būdu, vadovaudamasis šiomis Naudojimosi sąlygomis.
5. 4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo įsipareigojimų, taikomų Pirkėjo asmens duomenims, taip pat kitų įsipareigojimų ir įsipareigojimų, kylančių iš Privatumo politikos.
5. 5. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje rodomos prekės gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos, spalvos ar kitų parametrų dėl Pardavėjo naudojamo įrenginio ekrano ypatybių ar nustatymų. Pirkėjas arba dėl kitų priežasčių, dėl kurių Pardavėjas negali daryti įtakos.

6. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka
6. 1. Internetinėje parduotuvėje esančių prekių kainos nurodytos EUR su pridėtinės vertės mokesčiu. Pristatymo mokestis į kainą neįskaičiuotas.
6. 2. Prekės pirkėjui parduodamos kainomis, galiojusiomis prekių įsigijimo metu.
6. 3. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo keisti prekių kainas, taip pat nustatyti prekėms specialias kainas ir nuolaidas
6. 4. P Pirkėjas gali atsiskaityti tik internetinės parduotuvės užsakymo formoje nurodytais mokėjimo būdais.
6. 5 Prekių pirkimo dokumentai Pirkėjui pristatomi kartu su prekėmis, jas pristatant prekių pristatymo ar pristatymo metu, arba siunčiant elektroniniu būdu užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

7. Prekių užsakymų vykdymas ir pristatymas
7. 1. Prekių užsakymo apdorojimas vyksta tik tuo atveju, jeigu Pirkėjas yra apmokėjęs už prekių užsakymą ir apmokėjimas įskaitytas į Pardavėjo banko sąskaitą. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti prekių užsakymo įforminimą per 1 darbo dieną nuo apmokėjimo gavimo. Šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis gauti užsakymai laikomi gautais kitą darbo dieną. Kai kuriais atvejais užsakymo apdorojimas gali vėluoti ir jie bus apdoroti kuo greičiau.
7. 2. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo ar gavimo būdų.
7. 3. Pardavėjas užtikrina prekių pristatymą Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje, tačiau naudojant siuntų terminalą ar kitą pristatymo punktą kaip pristatymo būdą prekės gali būti pristatomos ir kitur.
7. 4. Už prekės pristatymą reikia sumokėti pristatymo mokestį.
7. 5. Pardavėjas neatsako už vėlavimą vykdyti ar nevykdyti įsipareigojimų ar kitokio pobūdžio nevykdymo dėl aplinkybių ir kliūčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo protingai kontrolės. Atsiradus tokiai force majeure aplinkybėms, Pardavėjas stengsis kuo greičiau pašalinti vėlavimus.
7. 6. Pardavėjas gali užtikrinti prekių pristatymą naudodamasis siuntų terminalu kaip prekių priėmimo priemone tik tuo atveju, jei visų užsakytų prekių svoris neviršija 20 kg, o užsakytos prekės yra dedamos į dėžę, neviršijančią pakuotės. siuntų paslaugų teikėjo nurodyti dydžiai.
7. 7. Pirkėjas, patvirtindamas šias sąlygas, sutinka, kad išskirtiniais atvejais Pirkėjo užsakymas gali būti neįvykdytas pilnai, jeigu Pardavėjas užsakymo vykdymo metu nustato, kad Pirkėjo užsakytų prekių Pardavėjo sandėlyje nėra. . Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju, informuodamas jį apie reikšmingas aplinkybes. Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekių arba pristatyti mažesnį prekių kiekį, arba pasiūlyti Pirkėjui kitų rūšių prekes, kurių vertė atitinka trūkstamas prekes. Jeigu Pardavėjas negali pristatyti prekių, o Pirkėjas vietoj trūkstamų prekių nepasirinko kitų prekių, Pardavėjas grąžina Pirkėjui pinigus už nepristatytas prekes per 5 darbo dienas nuo užsakymo įvykdymo momento.
7. 8. Pardavėjas įsipareigoja prekes, kurių tinkamumo vartoti terminas nurodytas Pirkėjui, pristatyti taip, kad Pirkėjas turėtų galimybę jomis pasinaudoti nepasibaigus galiojimo laikui.

8. Prekių kokybė
8 1. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti užsakymo turinį ir prekių būklę. Jeigu Pirkėjas užsakymo priėmimo metu nustato, kad pristatytos prekės yra sugadintos ar kitaip neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas privalo surašyti raštišką siuntos ar prekės pažeidimo ar neatitikimų aktą arba kitaip apie tai pranešti. pardavėjas.
8. 2. Tuo atveju, kai Pirkėjas nustatė prekės sugadinimą/neatitiktį jau po prekės pristatymo, jeigu pristatymas įvyko naudojantis siuntų tarnyba, Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju.
8. 3. Jeigu pretenzija dėl sugadintų/neatitinkančių prekių yra pagrįsta, Pardavėjas sugadintą/neatitinkančią prekę pakeičia į kitą analogišką prekę, jeigu tokios prekės Pardavėjo sandėlyje yra. Tuo atveju, kai atitinkamos prekės Pardavėjo sandėlyje nebeliko, Pardavėjas per 5 darbo dienas grąžina pinigus už grąžintas prekes į Pirkėjo sąskaitą.

9. Teisė atsisakyti sutarties

9. 1. Pirkėjas, jeigu tai fizinis asmuo, turi teisę per 14 dienų nuo užsakymo gavimo teisės aktų nustatyta tvarka pasinaudoti sutarties atsisakymo teise. Apie pasinaudojimą šia teise Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją, atsiųsdamas raštišką prašymą Pardavėjo elektroninio pašto adresu [email protected].
9. 2. Pirkėjas padengia visas išlaidas, susijusias su užsakytų prekių grąžinimu/siuntimu į Prekybos vietą.
9. 3. Prekes grąžinant į prekybos vietą, jos turi būti originalioje pakuotėje, neatidarytos, su galiojančiu galiojimo laiku. Jeigu Pirkėjas negali pateikti aukščiau nurodytų prekių grąžinimo reikalavimų, Pardavėjas pasilieka teisę negrąžinti pinigų už grąžintas prekes.
9. 4. Už prekę sumokėti pinigai, jeigu Pirkėjas pasinaudojo sutarties atsisakymo teise, įskaitant pristatymo mokestį, grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie pasinaudojimą sutarties atsisakymo teise. ir grąžinamų prekių gavimas.

10. Asmens duomenų tvarkymas
10. 1. Bet kurių Pirkėjo asmens duomenų, kuriuos Pardavėjas tvarko siekdamas užtikrinti Internetinės parduotuvės veiklą ir vykdyti Pirkėjo užsakymus, tvarkymas atliekamas vadovaujantis Privatumo politika.
10. 2. Pirkėjas, patvirtindamas šias Naudojimosi sąlygas, patvirtina, kad taip pat susipažino su Privatumo politikos sąlygomis.

11. Galutinės sąlygos
11. 1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada vienašališkai keisti ir papildyti Naudojimosi sąlygas, paskelbdamas jas Internetinėje parduotuvėje. Taikoma prekių užsakymo metu galiojusi Naudojimosi sąlygų redakcija.
11. 2. Lietuvos Respublikos teisės aktai taikomi visiems teisiniams santykiams, atsirandantiems ar atsirandantiems šių Naudojimosi sąlygų pagrindu.
11. 3. Bet koks ginčas, nesutarimas ar pretenzija, kylanti iš šių Naudojimosi sąlygų, sprendžiami derybų būdu. Jei Pardavėjui ir Pirkėjui nepavyksta susitarti per 30 dienų, ginčas sprendžiamas teismingame Lietuvos Respublikos teisme.
Salidzini.lv logotips Latvijas interneta veikali Ceno.lv